Treoirlínte maidir le Bainistiú Sábháilteachta agus Sláinte Cuid 2

Treoirtinte Maidir le Bainistiu Sabhailteachta agus slainte Cuid 2
Foilsíodh na Treoirlínte maidir le Bainistiú Sábháilteachta agus Sláinte in Iar-bhunscoileanna mar thoradh ar chomhthionscadal a ghabh an Roinn Oideachais agus Scileanna, an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta, an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát agus an Tionscnamh Pleanála um Fhorbairt Scoileanna orthu féin. Forbraíodh na Treoirlínte seo de dheasca éilimh láidir ón earnáil oideachais le haghaidh treorach agus soiléiriú i dtaca leis na hoibleagáidí agus na freagrachtaí dlíthiúla arna bhforchur ar scoileanna. Ba é an t-éileamh seo chomh maith leis an tuiscint go raibh gá le sábháilteacht agus sláinte an ionaid oibre a bhainistiú, agus gur féidir leis an dá ní seo bheith mar chuid dhílis de na próisis phleanála atá ann cheana ar leibhéal na scoile, a bhí mar bhunús leis an gcomhoibriú a tharla idir na pairtnéirí bainteacha.

adobe image icon 
Don't Have Adobe Reader?
Download it here here for FREE!