As Gaeilge

 • 2013

  Achoimre ar Staitisticí Báis, Breoiteachta agus Gortú sa Láthair Oibre 2011-2012

  Is í Achoimre bhliantúil an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta ar Staitisticí an fhoinse eolais agus staitisticí is minice a lorgaítear maidir le díobhálacha agus breoiteachtaí ceirde agus básanna san ionaid oibre in Éirinn.

  Read more

 • 2013

  Tuarascáil Bhliantúil 2012

  Léiríonn an tuarascáil seo gur éirigh leis an Údarás a lán a bhaint amach i rith na bliana. Bhain an tÚdarás amach a chuid príomhspriocanna go léir agus sháraigh sé cuid acu.

  Read more

 • 2013

  Treoirlínte ar Bhainistiú Sábháilteachta, Sláinte agus Leasa i mBunscoileanna

  Forbraíodh na Treoirlínte seo mar fhreagra ar éileamh ón earnáil oideachais ar threoir agus deimhniú maidir leis na hoibleagáidí agus freagrachtaí dlí atá leagtha ar na scoileanna. Ba é an t-éileamh seo, chomh maith leis an tuiscint go raibh gá le sábháilteacht, sláinte agus leas san ionad oibre a bhainistiú, agus gur féidir leis an dá ní seo a bheith mar chuid dhílis de na próisis phleanála atá ann cheana ar leibhéal na scoile, ba iad seo a bhí mar bhunús leis an gcomhoibriú a tharla idir na páirtnéirí bainteacha.

  Read more

 • 2012

  Annual Statistic Report Irish Version 2011

  Ár bhfís: Cultúr náisiúnta ina mbeidh cách tiomanta don tsábháilteacht agus don tsláinte ar na hionaid oibre agus do bhainistiú slán inbhuanaithe na n-ábhar ceimiceach

  Read more

 • 2012

  Annual Report Irish Version

  An Tuarascáil Bhliantúil an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta 2012 Stats Report Achoimre ar Gortú san Ionad Oibre, Breoiteachta agus Básanna Staitisticí 2010-2011

  Read more

 • 2011

  Treoirlínte maidir le Bainistiú Sábháilteachta agus Sláinte Cuid 1

  Foilsíodh na Treoirlínte maidir le Bainistiú Sábháilteachta agus Sláinte in Iar-bhunscoileanna mar thoradh ar chomhthionscadal a ghabh an Roinn Oideachais agus Scileanna, an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta, an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát agus an Tionscnamh Pleanála um Fhorbairt Scoileanna orthu féin. Forbraíodh na Treoirlínte seo de dheasca éilimh láidir ón earnáil oideachais le haghaidh treorach agus soiléiriú i dtaca leis na hoibleagáidí agus na freagrachtaí dlíthiúla arna bhforchur ar scoileanna. Ba é an t-éileamh seo chomh maith leis an tuiscint go raibh gá le sábháilteacht agus sláinte an ionaid oibre a bhainistiú, agus gur féidir leis an dá ní seo bheith mar chuid dhílis de na próisis phleanála atá ann cheana ar leibhéal na scoile, a bhí mar bhunús leis an gcomhoibriú a tharla idir na pairtnéirí bainteacha.

  Read more

 • 2011

  Treoirlínte maidir le Bainistiú Sábháilteachta agus Sláinte Cuid 2

  Foilsíodh na Treoirlínte maidir le Bainistiú Sábháilteachta agus Sláinte in Iar-bhunscoileanna mar thoradh ar chomhthionscadal a ghabh an Roinn Oideachais agus Scileanna, an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta, an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát agus an Tionscnamh Pleanála um Fhorbairt Scoileanna orthu féin. Forbraíodh na Treoirlínte seo de dheasca éilimh láidir ón earnáil oideachais le haghaidh treorach agus soiléiriú i dtaca leis na hoibleagáidí agus na freagrachtaí dlíthiúla arna bhforchur ar scoileanna. Ba é an t-éileamh seo chomh maith leis an tuiscint go raibh gá le sábháilteacht agus sláinte an ionaid oibre a bhainistiú, agus gur féidir leis an dá ní seo bheith mar chuid dhílis de na próisis phleanála atá ann cheana ar leibhéal na scoile, a bhí mar bhunús leis an gcomhoibriú a tharla idir na pairtnéirí bainteacha.

  Read more

 • 2011

  Ralteas Straiteise 2010-2012

  Ralteas Straiteise 2010-2012

  Read more

 • 2010

  Clar Oibre I 2010

  Is é seo an chéad chlár oibre a d'ullmhaigh Bord nua an Údaráis.

  Read more

 • 2009

  Achoimre an HSA ar Staitisticí Gortaithe, Breoiteachta agus Báis 2007-2008

  Is é an cuspóir atá le hAchoimre Staitisticí bliantúil an Údaráis ná faisnéis faoi na teagmhais a thuairiscítear a chur ar fáil do lucht léitheoireachta forleathan, trí shonraí a achoimriú i dtáblaí agus i ngraif agus trí bhun-léirmhínithe a thabhairt.

  Read more