Corporate

 • 2022

  Clár Oibre 2022

  Cuirfear an clár oibre seo i bhfeidhm in Éirinn atá ag teacht chuici féin ó phaindéim COVID-19.

  Read more

 • 2022

  Ráiteas Straitéise 2022-2024

  Tá áthas orainn Ráiteas Straitéise 2022–2024 de chuid an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta a chur i láthair. Is é seo an séú ráiteas straitéise a d’ullmhaigh an tÚdarás faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005.

  Read more

 • 2021

  Tuarascáil Bhliantúil 2020

  Is mór againn ár ndara tuarascáil bhliantúil faoi ráiteas straitéise an Údaráis le haghaidh 2019 go 2021 a chur faoi do bhráid.

  Read more

 • 2021

  Annual Review of Workplace Injuries, Illnesses and Fatalities 2019–2020

  The Health and Safety Authority’s Annual Review of Workplace Injury, Illness and Fatality Statistics presents the most recently available data on work-related fatality, incidents and illnesses in Ireland.

  Read more

 • 2021

  HSA Annual Report 2020

  This annual report sets out the achievements and objectives delivered in the context of the Authority’s published Programme of Work.

  Read more

 • 2021

  Programme of Work 2021

  This is the third year for implementation of our strategy for the period 2019-2021. This published document connects some of our key programme activities to the relevant strategy goals.

  Read more

 • 2020

  Annual Review of Workplace Injury, Illness and Fatality Statistics, 2018-2019

  The Health and Safety Authority’s Annual Review of Workplace Injury, Illness and Fatality presents the most recently available data on occupational deaths, injuries and illnesses in Ireland.

  Read more

 • 2020

  Tuarascáil Bhliantúil 2019

  Rinneamar ceiliúradh an bhliain seo ar 30 bliain de ghortú agus drochshláinte a bhaineann leis an obair a chosc, agus dhírigh clár oibre 2019 ar réimse leathan cuspóirí agus gníomhartha a chur i gcrích faoinár dtosaíochtaí straitéiseacha agus sainorduithe dlíthiúla.

  Read more

 • 2020

  Annual Report 2019

  This is the first annual report under the Authority’s strategy for 2019 to 2021. The 2019 programme of work focused on delivering a wide range of objectives and actions under our strategic priorities and legal mandate.

  Read more

 • 2020

  Programme of Work 2020

  This is the second year for implementation of our strategy for the period 2019-2021 and this published document connects some of our key programme activities to the relevant strategy goals.

  Read more