Latest Publications

 • 2024

  Farm Safety During Calving

  Don’t let what should be a happy event for both farmer and cow (heifer) turn into a fatal incident.

  Read more

 • 2024

  Farm Safety During Lambing

  While physical risks of injury from sheep may be lower than livestock, health risks may be greater especially with musculoskeletal disorders and contracting zoonotic diseases.

  Read more

 • 2024

  Sound Matters - Occupational Noise

  A practical guide to managing noise exposure at work. It is written for employers and employees to raise awareness and control the risk of workplace noise.

  Read more

 • 2024

  Use Chemicals Safely in Schools

  This information sheet is written for primary and post primary school staff and post primary school students to raise awareness of the safe use and management of chemicals in schools.

  Read more

 • 2024

  Chemicals in Further Education and Training (FET)

  This information sheet is written for FET staff and students to raise awareness about the safe management of chemical hazards and to enable students / apprentices to recognise hazards and protect themselves during their training and future careers.

  Read more

 • 2024

  Oibleagáidí táirgeoirí coinneal agus táirgeoirí idirleatóir giolcaí an AE

  Oibleagáidí táirgeoirí coinneal agus táirgeoirí idirleatóir giolcaí an AE faoi Chlárú, Meastóireacht agus Údarú Ceimiceán (CMÚC) agus Aicmiú, Lipéadú agus Pacáistiú (ALP).

  Read more

 • 2023

  Clár Oibre 2024

  Léiríonn an clár seo an tríú bliain – agus an bhliain deiridh – a bhfuil Ráiteas Straitéise 2022–2024 dár gcuid á chur i bhfeidhm, agus an tríú bliain a bhfuil Straitéis Creidiúnaithe 2022–2026 á cur i bhfeidhm.

  Read more

 • 2023

  Programme of Work 2024

  This programme represents the third and final year of the implementation of our Strategy Statement 2022-2024, and the third year of the implementation of the Strategy for Accreditation 2022-2026.

  Read more

 • 2023

  Tuarascáil ar an mBearna Phá idir na hInscní 2023

  Is í seo ár gcéad tuarascáil ar an mBearna Phá idir na hInscní. Léiríonn an bhearna phá idir na hinscní de -1.5% le haghaidh 2023 tiomantas an Údaráis do chinntiú go bhfuil ionadaíocht ag idir fhir agus mhná ar na leibhéil uile agus go gcuimsítear go comhionann iad sna róil ar na leibhéil shinsearacha.

  Read more

 • 2023

  HSA Gender Pay Gap Report 2023

  The publication of our first Gender Pay Gap report forms part of our ongoing commitment to provide an inclusive place to work for all of our staff.

  Read more