Treoirlínte ar Bhainistiú Sábháilteachta, Sláinte agus Leasa i mBunscoileanna

primary cover irish
Forbraíodh na Treoirlínte seo mar fhreagra ar éileamh ón earnáil oideachais ar threoir agus deimhniú maidir leis na hoibleagáidí agus freagrachtaí dlí atá leagtha ar na scoileanna. Ba é an t-éileamh seo, chomh maith leis an tuiscint go raibh gá le sábháilteacht, sláinte agus leas san ionad oibre a bhainistiú, agus gur féidir leis an dá ní seo a bheith mar chuid dhílis de na próisis phleanála atá ann cheana ar leibhéal na scoile, ba iad seo a bhí mar bhunús leis an gcomhoibriú a tharla idir na páirtnéirí bainteacha.

 

Year : 2013

adobe image icon 
Don't Have Adobe Reader?
Download it here here for FREE!