Latvian Simple Safety Series

Health and Safety for Micro Business
Darba devēja pienākumiHealth and Safety for Micro Business(PDF, 1K)
Drošības pārstāvjiSafety Representative(PDF, 373K)
Darba devēja pienākumiEmployers' Responsibilities(PDF, 584K)
Darbinieku pienākumiEmployees' Responsibilities(PDF, 503K)
Drošības paziņojumsSafety Statement(PDF, 418K)
Nelaimes gadījuma izpēteIncident Follow-Up(PDF, 498K)
Food and drink sector
Veselība un drošība darbā ar ēdienu un dzērieniemFood and DrinkPDF, 551KB
Apdedzināšanās un applaucēšanāsBurns and ScaldsPDF, 616KB
SagriešanāsCutsPDF, 527KB
Krītoši priekšmetiFalling ObjectsPDF, 496KB
Priekšmetu pārvietošana ar rokāmManual HandlingPDF, 154KB
Paslīdēšana, aizķeršanās un krišanaSlips, Trips and FallsPDF, 154KB

 

Retail sector
Veselība un drošība mazumtirdzniecībāRetailPDF, 228KB
Krišana no augstumaFalls from a HeightPDF, 139KB
SagriešanasCutsPDF, 155KB
Kritoši priekšmetiFalling ObjectsPDF, 184KB
Parvietošana ar rokamManual HandlingPDF, 180KB
Slidešana, paklupšana un krišanaSlips, Trips and FallsPDF, 149KB